Image 1

Cheb / přehrada Skalka


plovoucí solární elektrárna

Image 2

Cheb / školní statek


biometanová stanice

Image 3

Cheb / Maškov


solární teplárna

Image 3

Cheb / střechy budov


vertikální větrné elektrárny

prozkoumat další projekty

Logo

4X PRO CHEB

I. plovoucí solární elektrárna

Na chebské přehradě Skalka, kde se v létě nedá koupat kvůli sinicím, je dostatek místa pro 10 MW plovoucí solární elektrárnu. Ročně by vyrobila elektřinu pro 2 500 chebských domácností, tedy necelou třetinu obyvatel Chebu.

App

koupit

II. biometanová stanice

Studie výroby biometanu v Chebu potvrdila, že technologii lze výhodně provozovat již dnes. Jednoduchá biometanová stanice by ročně vyrobila tolik paliva pro městské autobusy, kolik by stačilo na ujetí vzdálenosti ze Země na Měsíc.

App

koupit

III. solární teplárna

Marstal je město v chladném Dánsku. Od roku 2013 zásobuje své obyvatele teplem výhradně z obnovitelných zdrojů. Celých 55 % tepla dodají solární kolektory. V zimě je zbývajících 45 % tepla vyrobeno spalováním biomasy.

App

koupit

IV. verikální větrná elektrárna

Vertikální rotory s futuristickým designem jsou menší, konstrukčně jednodušší a méně hlučnější než klasické větrníky. Nemusejí se natáčet proti větru. Jejich větrné parky by veřejnost mohla lépe přijímat jak na kopcích, tak v intravilánu města.

App

koupit

Logo

SOLÁRNÍ STAVEBNICE HYDRELIO®

Na chebské přehradě Skalka, kde se v létě nedá koupat kvůli sinicím, je dostatek místa pro 10 MW plovoucí solární elektrárnu. Ročně by vyrobila elektřinu pro 2 500 chebských domácností, tedy necelou třetinu obyvatel Chebu. Solární stavebnici lze snadno instalovat i demontovat, je kompletně recyklovatelná, neovlivňuje kvalitu vody, snižuje výpar a tvorbu sinic, nezabírá hospodářsky využitelnou půdu a díky chladícímu účinku vody mají solární panely vyšší výkon.

koupit

Logo

BIOMETANOVÁ STANICE MOBIGAS

Kuchyňský bioodpad je vydatným zdrojem obnovitelné energie, která nezávisí na počasí. Studie výroby biometanu v Chebu z komunálního bioodpadu potvrdila, že technologii lze výhodně provozovat již dnes. Jednoduchá biometanová stanice by ročně vyrobila tolik paliva pro městské autobusy, kolik by stačilo na ujetí vzdálenosti ze Země na Měsíc.

koupit

Logo

SOLÁRNÍ KOLEKTORY MARSTAL

Marstal je město v chladném Dánsku. Od roku 2013 zásobuje své obyvatele teplem výhradně z obnovitelných zdrojů. Celých 55 % tepla dodají solární kolektory. Teplo je akumulováno v horké vodě ve velké podzemní nádrži a využíváno od jara do podzimu. V zimě je zbývajících 45 % tepla vyrobeno spalováním biomasy. Na projektu s názvem SUNSTORE4 se podíleli i čeští inženýři.

koupit

Logo

VĚTRNÁ TURBÍNA VISIONAIR

Když nesvítí slunce, většinou fouká vítr, a naopak. Vertikální větrné rotory s futuristickým designem jsou menší, konstrukčně jednodušší a méně hlučnější než klasické větrníky. Nemusejí se natáčet proti větru. Jejich větrné parky by veřejnost mohla lépe přijímat jak na kopcích, tak v intravilánu města. Snadná údržba je předurčuje k instalaci podél dopravních komunikací v otevřené krajině.

koupit

Logo

Pak starostů a primátorů

v oblasti Klimatu a Energetiky

Cheb ve VIP klubu nízkouhlíkových měst. Pakt starostů a primátorů je projekt evropských měst, obcí a Evropské komise. Členství je zdarma. Přistoupení k paktu přináší možnost čerpat z evropských fondů finanční prostředky na přípravu akčního plánu pro přechod na obnovitelné zdroje energie a otevírá přístup ke speciálním finančním nástrojům EU pro financování energetických projektů.

více o paktu starostů

PŘESVĚDČTE SE SAMI

dokumenty, média

Náš dubnový návrh

Na Den Země, 22. dubna 2019, jsme Zastupitelstvu města Cheb navrhli, aby město Cheb přistoupilo k Paktu starostů a primátorů. Neobdrželi jsme žádnou odpověď.

Zvláštní zpráva IPCC

Máme posledních několik let na udržení globálního oteplení na 1,5 °C. Přečtěte si zneklidňující závěry Zvláštní zprávy mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu.

Vstupujeme do temného věku

Vše, co teď bereme jako samozřejmost, bude minulostí. Rozhovor s předním vědeckým autorem IPCC Hansem Joachimem Schellnhuberem.

Je s námi konec?

Strhující dokument National Geographic o problémech spojených s klimatickými změnami. Snímkem provází herec a posel míru při OSN Leonardo DiCaprio.

App

Solární elektrárnu,

nebo knihovnu?

Na čtení nebude čas. Ve světě teplejším o více než 1,5 °C půjde o přežití. Nová knihovna emise uhlíku neušetří. Nová solární elektrárna ano. Odhad nákladů na přístavbu chebské knihovny překračuje 100 milionů korun. A to se teprve kreslí. Cena solární elektrárny na přehradě Skalka pro 2 500 chebských domácností (2x více obyvatel, než registrovaných čtenářů v knihovně) by byla kolem 200 milionů korun. Pokud chceme dětem připravit budoucnost, kde si budou bezstarostně číst, je rozšíření knihovny prioritní investice?

KONTAKT

Zastavit globální oteplení na úrovni 1,5 °C je ještě možné!